برای بستن ESC را بزنید

من کی هستم؟

navidsh 0

اگر از من بپرسن تو کی هستی، چی میگم؟ احتمالا همچین چیزی: من نوید شهبازی هستم، متولد فلان‌جا و فلان تاریخ و باقی اطلاعات شناسنامه‌ای. بعدش از قومیت و ملیت…

ادامه مطلب