برای بستن ESC را بزنید

بحران آب و مدیریت بحران در ایران

نوید 2 219

سلب مسئولیت: من هیچ تخصصی در هیچ کدام از حوزه‌هایی که در این مقاله درباره‌شان نظر می‌دهم ندارم. هیچ مطالعه یا تحقیق جامعی هم پشت این صحبت‌ها نیست. اما فکر می‌کنم منطق کافی در این حرف‌ها وجود دارد. این متن را نه به خاطر اطلاع‌رسانی و گسترش دانش عمومی بلکه برای ابراز خشم نوشتم. بنابراین از نظر علمی و تحلیلی انتظاری نداشته باشید. کمبود آب در اصفهان چندین روز است که اعتراضاتی برای مشکل مدیریتی در تأمین آب (حقابه کشاورزان) انجام می‌شود. در گوگل که…

ادامه مطلب

از دیگران انتقاد کنم یا نه؟

نوید 2 392

استاد شعبانعلی یک پستی داشتند که چکیده‌اش این بود: «اگر به شیوه‌ی کار کسی نقدی داری، برو و آن کار را بهتر از او به صورت کامل انجام بده. اگر بهتر انجام دادی، هم او درس می‌گیرد و هم در دنیای بزرگ خداوند، شیوه‌ای کمی بهتر را بنیان گذاشته‌ای. در غیر این صورت، دهانت را ببند و به روزمرگی و روزمردگی، مشغول باش!» خودشان هم مثال زدند که وقتی در موضوعی که برای‌شان اهمیت داشت نقدی داشتند به جای غر زدن و ایراد گرفتن دست…

ادامه مطلب