برای بستن ESC را بزنید

زوال تدریجی آمریکا + دلایل + یادگاری‌ها برای ما

نوید 0 430

من سواد سیاسی ندارم. اما مطالبی توی این چند روز خوندم و دیدم که کم‌کم دارن من رو هم به فکر می‌ندازن که قراره شاهد سقوط یک امپراطوری باشیم. الزاما هر سقوطی مثل سقوط امپراطوری هخامنشیان و دیگر امپراطوری‌های باستانی همراه با نابودی و فروپاشی سرزمین و قتل و غارت نیست. وقتی انگلیس از آقای جهان (یا بانوی جهان) در قرون ۱۵-۱۹ رسید به یه کشورِ گوشه اروپا که درگیر جدایی از اتحادیه‌‌ش شده – در حالی که بهشون نیاز داره – و دیگه اون…

ادامه مطلب