برای بستن ESC را بزنید

مطالعه

اصلی ترین روش یادگیری من و خیلی‌های دیگه مطالعه (ـۀ کتاب) هست. توی این دسته احتمالا از روش های مطالعه ام و کتاب هایی که در دست خوندن دارم می‌نویسم.