برای بستن ESC را بزنید

علمی

ماجرای مردیت ماران

navidsh 0 222

مردیت ماران [۱] (مردیث) در سال ۱۹۸۸ ناگهان حین جلسات روان‌درمانی یادش آمد که پدرش در کودکی بهش تجاوز کرده بود. فکر کرد که این یک خاطره فراموش‌شده‌ست و در سن ۳۷ سالگی پدرش را بازخواست و ماجرا را با اطرافیانش در میان گذاشت. تا هشت سال (سال ۱۹۹۶) با پدرش قطع ارتباط کرد. روابط کل خانواده به هم ریخت. چون پدرش همه چیز را انکار کرد، بعضی از اعضای خانواده‌ سمت مردیت و بعضی طرف پدر را گرفتند. در سال ۱۹۹۶ مردیت به حقیقت…

ادامه مطلب