برای بستن ESC را بزنید

فارسی گفتاری در مقابل فارسی نوشتاری|من فارسی نوشتاری می‌نویسم

نوید 2 7

ساده‌سازی‌های کلامی در مکالمات روزمره و چت کردن باعث تنبلی شدید ما در صحبت کردن و بیگانگی با فارسی نوشتاری (یا فارسی معیار) شده. تا جایی که، من سعی می‌کنم فارسی نوشتاری بنویسم اما دلم نیامد در جمله قبلی بعد از «شده» «است» هم بنویسم. چون اگر زیاده از حد رسمی بنویسم حس می‌کنم خودم نیستم. این ساده‌سازی‌ها نه تنها کلمات را تغییر شکل داده بلکه ساختار جمله‌ها را هم دگرگون کرده‌اند (بله سعی کردم از کلمات تکراری استفاده نکنم). برای مثال جمله صحیح باید…

ادامه مطلب